زیارت مجازی بقعه متبرکه محمد بن زید (ع)


از نوادگان امام سجاد(ع)


واقع در شهرستان گتوند